Vispārīgie noteikumi

Šie noteikumi attiecas uz interneta veikalā www.taviapavi.lv.lv (turpmāk tekstā i-veikals), pasūtīto preci.

Līdz ar Pircēja veikto preču pasūtījumu Noteikumi kļūst par Pircēja un Pārdevēja pirkuma līguma noteikumiem, kas abiem līgumslēdzējiem ir obligāts juridisks dokuments.
Pircējs nav tiesīgs pasūtīt preces i-veikalā, ja Pircējs nav iepazinies ar Noteikumiem vai tiem nepiekrīt. Ja Pircējs nepiekrīt Noteikumiem vai kādai to daļai, viņš nav tiesīgs pasūtīt preces i-veikalā. Ja Pircējs pasūta preces, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem un pilnīgi tiem piekrīt.

Pārdevējs patur tiesības vienpusēji grozīt un papildināt Noteikumus. Pircējam iepērkoties i-veikalā, tiek piemēroti Noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Pircējam jāiepazīstas ar Noteikumiem katrā pirkuma veikšanas reizē.

Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību un ir no tās pilnīgi atbrīvots, ja Pircējs ir daļēji iepazinies vai vispār nav iepazinies ar Noteikumiem, kaut arī viņam šāda iespēja ir bijusi.

Preču cenas un pieejamība var tikt mainīta bez iepriekšējā brīdinājuma. Visas cenas norādītas eiro (EUR) neiekļaujot piegādes izmaksas.

Preces krāsa var mainīties atkarībā no Jūsu monitora kvalitātes un veida. TaviApavi.lv nevaram garantēt, ka Jūsu displejs precīzi atspoguļos produkta krāsu.

Lietotāja tiesības un pienākumi:

Lietotājs nav tiesīgs veikt darbības, kas būtu vērstas pret sistēmas drošību. Pārkāpumu konstatēšanas gadījumā TaviApavi.lv patur tiesības vienpusēji pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, par to iepriekš nebrīdinot un nepaskaidrojot iemeslu.

Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu, vai par patērētāja tiesībām un pienākumiem, lasāma Patērētāju tiesību aizsardzības likumā.

Preces iegādes/piegādes nosacījumi:

1) Izvēlaties sev tīkamo apavu modeli, izmēru un ievadiet nepieciešamo informāciju.
2) Vienas darba dienas laikā e-pastā saņemsiet rēķinu par izvēlēto preci.
3) Apmaksa jāveic divu dienu laikā, ja divu dienu laikā netiek veikta apmaksa, rēķins tiek anulēts.
4) Pēc apmaksas saņemšanas uz izvēlēto OMNIVAS terminālu tiks izsūtīta prece.
5) Visiem pasūtījumiem sākot no 20,00 eur (Divdesmit eiro, 00 centiem ir bezmaksas piegāde ar OMNIVU).
6) Pasūtījumiem līdz 19,99 eur (Deviņpadsmit eiro, 99 centiem) piegādes maksas saskaņā ar OMNIVA cenrādi.

Preces atgriešana:

Preci, kas iegādāta TaviApavi.lv i-neta veikalā ir tiesības atgriezt 14 (četrpadsmit) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas datuma.

14 dienu laikā no piegādes datuma jebkuru pirkumu jūs variet:

1) Samainīt uz citu izmēru;
2) Samainīt uz citu modeli;
3) Atgūt naudu, kas samaksāta par precēm.

Preču atgriešanas kārtība:

Atgriežot preces, obligāti jāievēro šie nosacījumi:

  1. Precei, kas tiek atgriezta jābūt oriģinālajā, nebojātā, neaplīmētā iepakojumā (iesaiņojiet apavu kasti plastmasas maisiņā vai ietiniet papīrā);
  2. Atgrieztā prece nedrīkst būt sabojāta;
  3. Preci drīkst atgriezt 14 dienu laikā no saņemšanas dienas;
  4. Atgriešanas izdevumus sedz Pircējs. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preces, kuras Pircējs atgriež, ja Pircējs neievēro šajā pantā noteikto preču atgriešanas kārtību.
  5. Atgriezto preci jāsūta: OMNIVA t/c Pilsētas Pasāža , Driksas iela 4, Jelgava. Saņēmēja tel. 29127024

Samaksātā summa par preci tiek atgriezta ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no preču saņemšanas dienas.

Jūsu datu aizsardzība un drošība iepērkoties:

Sniegtā informācija bez Jūsu piekrišanas netiks nodota trešajām personām vai arī izmantota kā citādi bez iepriekšējas saskaņošanas ar Jums.

Veiksmīgus pirkumus vēlot,

TaviApavi.lv

lvLatvian
ru_RURussian lvLatvian